ตัวแทนจำหน่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถค้นหาจังหวัดของท่านได้ที่นี่
จังหวัด ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
มุกดาหาร พีเอสมดแดงมอเตอร์ 43 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 042-615333
ต่อ 211
มหาสารคาม อีฮงมดแดงมอเตอร์ไบค์ 178 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-721060-1 ,
043-721063
สุรินทร์ เดอซัน กรุ๊ป (มอเตอร์) 572/1 ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  044-552168 ,
088-5864268
สุรินทร์ ซินฮวดเฮงจั่น (1993) 409-411-413 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จั.สุรินทร์ 044-511055
อุดรธานี ไบค์คิงด้อม 252/1 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042-224244
อุดรธานี เจริญวัฒนามอเตอร์ (อุดร) 26/10 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-212132
อุดรธานี จงเจริญมอเตอร์บ้านดุง 288 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042-274170 ,
087-2109855
อุดรธานี พี.เค.กรแก้ว กุมภวาปี 309 ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 092-9174827
อุดรธานี อุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์ 12-14 ถ.ตำรวจ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-245466
นครราชสีมา เจริญวัฒนามอเตอร์ (โคราช) 401/18 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อ.เมืองน จ.นครราชสีมา 30000  086-4617798,
044-246191
นครราชสีมา โคราชยินดีทรัพย์ 129 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044-256140
นครราชสีมา ชัยนิยม 2015 117 ซ.วัดม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000 098-6235230
นครราชสีมา ศุภมิตร มอเตอร์ (1993) 10/4-8 ถ.รถไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 044-292612-3
นครราชสีมา ปากช่องยินดีทรัพย์ 432/7 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 -
ร้อยเอ็ด พัฒนยนต์ออโต้เซลล์ 49/9 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  043-522878 ,
087-2109855
บุรีรัมย์ หงษ์ชัยมอเตอร์ 114 ถ.สีสิงหา ต.ทุ่งกระตาด อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 089-8446852,
044-641454 
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์สยามมอเตอร์ 235-241 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-611777
ขอนแก่น วัฒนายนต์ แคปปิตอล 999 หมู่2 ถ.ชุมพร-ภูเขียว ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 043-311146,
043-312455
ขอนแก่น ห้างโอวเปงฮง 311-315 ม.2 ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 043-271138 
ขอนแก่น ไทยยนต์ ขอนแก่น 139/4-5-6 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 081-8763434
เลย ก้องมอเตอร์ 134 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 042-841048
ยโสธร กิจเจริญยโสธร 555/7-10 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 045-712583
สกลนคร พังโคลนรุ่งเรืองกิจ 66/5 ถ.นิตโย ต.พังโคลน อ.พังโคลน จ.สกลนคร 47160 042-771202-203 ,
042-771202
หนองคาย สกุลคูเจริญมอเตอร์เซลส์ 699 ม.1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 042-405446-7

แผนที่ร้านตัวแทนจำหน่าย GPX Racing ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนที่โชว์รูมและตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

ADDRESS

  • Address: 294 - 296 M.2, BANKHLONGSUAN,PHRASAMUTCHEDI,
    SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND.
  • Email: gpxthailnad@gmail.com
  • สั่งอะไหล่หรือสอบถาม: 02-4615800 ต่อ 3
  • บริการลูกค้าหลังการขาย: 02-4615800 ต่อ 2
  • ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย: 02-9969077 ต่อ 102

YOUTUBE