ตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง

สำหรับตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง สามารถค้นหาจังหวัดของท่านได้ที่นี่
จังหวัด ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
สระบุรี วัชรธุรกิจเซนเตอร์ สำนักงานใหญ่ 16/38-41 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 036-218100
สุพรรณบุรี เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์ สำนักงานใหญ่ 309/1-4 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-525727
สุพรรณบุรี เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์ (ด่านช้าง) 789 ม.21 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 035-596385
สุพรรณบุรี เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์ (อู่ทอง) 834 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 035-960245
สุพรรณบุรี เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์ (ดอนเจดีย์) 1818/8 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 035-591125
นครสวรรค์ นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์ (นวมินทร์) 20/17-18 ม.11 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-225361
นครสวรรค์ นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์ (ลาดยาว) 596/14 ม.7 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-272268
นครสวรรค์ นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์ (เก้าเลี้ยว) 77/1 ม.2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 056-319683
นครสวรรค์ นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์ (บรรพตพิสัย) 705 ม.2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 056-350021
นครสวรรค์ นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์ (พยุหะคีรี) 88/19 ม.3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 056-316421
นครสวรรค์ นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์ (ชุมตาบง) 216 ม.5 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 056-293198
นครสวรรค์ ศิริผล เคพีเอ็มเจ 38/8 ถ.สารนิธิ์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140  056-328444
นครสวรรค์ ศิริผล เคพีเอ็มเจ (ตากฟ้า) 4,6 ม.1 ซ.นภาเขตพัฒนา 4 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 056-241445
นครสวรรค์ ศิริผล เคพีเอ็มเจ (ช่องแค) 12 ถ.ประชาอุทิศ ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 056-269235
นครสวรรค์ อื้อใจ้เส็ง 5 มอเตอร์ 92/1-5 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 056-265633-4
ชัยนาท ศิริผล เคพีเอ็มเจ (มโนรมย์) 136/9 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 056-431242
ชัยนาท นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์ (ชัยนาท) 57/19-22 ถ.วงษ์โต อ.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 056-411595
ชัยนาท นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์ (วัดสิงห์) 20/1 ถ.สอนประสิทธิ์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 056-461488
ชัยนาท แสงไทยสทิวดิโอ (หันคา) 229 3 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 056-451207
ชัยนาท ยนตร์กิจมอเตอร์ไซด์ (สาขาสรรคบุรี) 309/16,18 ม.5 ถ.วงษ์โต ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 056-411761
อยุธยา หิรัญมอเตอร์ (นิคมโรจนะ) 146 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.เมืองฯ จ.อยุธยา 13180  035-227817
อยุธยา หิรัญมอเตอร์ (งานใหญ่) 7/28 5 ถ.จักรพรรดิ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 035-227482
อยุธยา ว.แหวนสปีด 1699/26-27 ถ.ทางหลวง308 หมู่บ้านบางประอินโฮม ทาวน์ ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา  035-269987
อยุธยา ปทุมยานยนต์ ซูซูกิ จำกัด (สาขาเสนา) 59/14,59/17 ม.2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.อยุธยา 13110 035-202494
อ่างทอง พัฒนาภัณฑ์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สำนักงานใหญ่ 17 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 035-611608
อ่างทอง พัฒนาภัณฑ์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ป่าโมก) 637/ข ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 035-611608
อ่างทอง พัฒนาภัณฑ์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (อ.โพธิ์ทอง) 177/1 ม.6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 035-611608
อ่างทอง พัฒนาภัณฑ์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สำนักงานใหญ่ 99 ม.4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 035-611608
นครปฐม เจเอ็นยานยนต์ 222/9 ม.4 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 034-381104,
081-3788424 
นครปฐม อ้อมน้อยเจริญยนต์ 114 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 02-8893121
นครปฐม ประเสริฐเจริญยนต์การช่าง 17/7-12 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 02-8114490
นครปฐม พร้อมมิตรมอเตอร์ไซค์ 141/12 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034-257890,
034-251516
นครปฐม คลังเหรียญไทยมอเตอร์ 31/14,20-22 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-223298
อุทัยธานี อุทัยธานี ซูซูกิ สำนักงานใหญ่ 90/35 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512144
อุทัยธานี อุทัยธานี ซูซูกิ (หนองฉาง) 9263/17-18 หมู่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 056-521207
อุทัยธานี อุทัยธานี ซูซูกิ (บ้านไร่) 368 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 056-510771
อุทัยธานี อุทัยธานี ซูซูกิ (ลานสัก) 271/7-8 หมู่ 1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 056-537262
อุทัยธานี อุทัยธานี ซูซูกิ (ทัพทัน) 486-487 หมู่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 094-7590088
ชัยนาท อุทัยธานี ซูซูกิ (หนองมะโมง) 333/1-2 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 .056-466252
ลพบุรี สปีดเวย์ 3 กรุ๊ปแอนด์เซอร์วิส 248 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036-412918
สิงห์บุรี สิงห์บุรีกลการ 887/8-9 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 036-511162

แผนที่ร้านตัวแทนจำหน่าย GPX Racing ภาคกลาง

แผนที่โชว์รูมและตัวแทนจำหน่ายภาคกลางทั้งหมด

ADDRESS

  • Address: 294 - 296 M.2, BANKHLONGSUAN,PHRASAMUTCHEDI,
    SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND.
  • Email: gpxthailnad@gmail.com
  • สั่งอะไหล่หรือสอบถาม: 02-4615800 ต่อ 3
  • บริการลูกค้าหลังการขาย: 02-4615800 ต่อ 2
  • ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย: 02-9969077 ต่อ 102

YOUTUBE